Johanna Lundin

Den jämställda skolan representerar både trygghet, frihet och rätten att vara sig själv

Vi kan nu med stolthet presentera Johanna Lundin – föreläsnings- och prisbelönt jämställdhetsexpert. Med lång erfarenhet i ryggen av att jobba mot en jämställd skola tar hon sig nu an Skolforums publik. Vi ringde upp Johanna för att ta reda på mer om hennes syn på jämställdhet.

Jämställdhet – vad betyder det för dig?
- Jämställdhet handlar om att alla människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter och möjligheter, könsmaktsordning existerar inte, utan alla, oavsett kön har lika stort värde. Det handlar om trygghet, frihet och möjligheten att kunna leva sitt liv utan att vara, eller bli, begränsad av sitt kön. I ett jämställt samhälle är detta självklarheter.

Varför är det så viktigt att arbeta med jämställdhetsfrågan?
- Idag lever vi tyvärr i ett samhälle där män och kvinnor fortfarande inte lever jämställt vad gäller vare sig villkor eller värde. Det är ojämlikt mellan könen vad gäller ekonomiska aspekter, makt och inflytande, hem och omsorgsarbete samt kroppslig rätt och integritet. Att jobba med jämställdhetsfrågan är att jobba mot ett rättvist och jämställt samhälle där vi kan lösa dessa problem.

Vad har du för förhoppningar med ditt deltagande på Skolforum?
- Jag ser det som en möjlighet att motivera lärarna till att engagera sig i och levandegöra regeringens jämställdhetsuppdrag i sina skolor. Detta så att vi kan öka den rättvisa som jämställdhet handlar om mellan könen. Jag hoppas även att jag kan visa på de positiva effekterna som ett effektivt jämställdhetsarbete i skolan kan medföra.

Varför väljer du att föreläsa på Skolforum?

- Jag har jobbat med skolans jämställdhetsuppdrag i över 10 år och har därför både metoder och en stark erfarenhet av hur vi kan levandegöra jämställdhetsarbetet i skolan. Skolforum är en mötesplats för många lärare och pedagoger vilket även gör det till en bra plattform att sprida motivation och kunskap för att levandegöra jämställldhetsuppdraget.

Vad är en jämställd skola för dig?

- Den jämställda skolan representerar både trygghet, frihet och rätten att vara sig själv. På en jämställd skola existerar inte sexuella/trakasserier och kränkande särbehandling kopplat till kön. Undervisningen är normkritisk och ifrågasättande av makt, stereotyper och fördomar. På en jämställd skola har alla barn, oavsett kön, samma rättigheter och möjligheter. För att att lyckas med detta behövs stor kunskap om hur jämställdhet skapas. Att arbeta förebyggande genom jämställd representation i läromedel är en del, men det är också viktigt att reflektera över vilka förebilder och berättelser vi lyfter, hur vi bemöter våra elever och tydliga rutiner för att förebygga och hantera kränkningar/trakasserier.

Hur kan man arbeta med jämställdhetsfrågan i klassrummet och på skolgården?
- Ett sätt är att se över vilka ord och röstlägen vi använder samt att se över undervisningen. Har alla barn lika mycket talutrymme? Är det en jämn representation i det material man använder? Vilka berättelser berättar vi? Vad ger vi för förebilder till barnen?

- Sen är det minst lika viktigt att skolan jobbar tillsammans – en enad skola och en enad lärarkår. Att jobba kollegialt och stötta varandra i arbetet, samtidigt som man involverar eleverna i det, gör att man går enade framåt.

Vad är fördelarna med att börja jämställdhetsarbetet redan när barnen är små? Finns det några utmaningar?
- Att börja tidigare ger barnen fler möjligheter att göra fler val under sin uppväxt, där kön inte begränsar valen. Att prata om kropp, samtycke och integritet samt att lära barnen att respektera ett nej och stopp gör att man kan minska sexuella trakasserier i ett framtida samhälle.

Vilka jämställdhetsutmaningar har skolan idag?
- Idag är den största utmaningen omedvetenhet och bilden av att vi “redan är jämställda”. Det behövs ökad kunskap och medvetenhet för att få syn på ojämställdhet och veta “vad vi ska göra” Normkunskap och normkritik är en viktig grund och ger ofta lärare, skolledning och elever redskapen motivation att komma igång med jämställdhetsarbetet i praktiken.

- De skolor som jobbat aktivt med jämställdhetsfrågorna under en längre period har fått märkbart positiva resultat, pojkarna får bättre betyg och flickorna tillåts ta mer plats, sexuellt våld och trakasserier minskar. Så, det blir helt enkelt positiva skolresultat och ett positivt mående för elever och lärare.

Vad kan Skolforum ha för roll i jämställdhetsarbetet?
- Skolforums roll i jämställdhetsarbetet kan till exempel vara att initiera och påminna. Att skapa en plattform där man kan delge ny kunskap och nya metoder för att stärka förebyggandet och arbetet för en jämställd skola.

Missa inte Johannas föreläsning ”Be A Genius! Om jämställdhet i praktiken” som äger rum på Skolforum tisdag 30 oktober kl 12.15 i sal C8.