Olof Gränström

”Vår egen erfarenhet räcker inte till för att vi ska förstå hur komplex världen är.”

Gapminder är en svensk stiftelse som grundades av Hans, Ola och Anna Rosling för drygt 10 år sedan. Syftet med stiftelsen är att ge så många som möjligt en faktabaserad världsbild. Vi lever idag i en global värld med ett överflöd av information, trots detta kan det vara svårt att få grepp om hur världen verkligen ser ut. Media rapporterar med dramaturgi som suger oss in och som inte alltid ger oss en rättvis bild av världen. Gapminder menar att vi också har ett eget ansvar att genom data och statistik ta reda på hur världen faktiskt ser ut och inte bara kan skylla på media.

Vi har pratat med Olof Gränström, projektchef för framförallt utbildningsfrågor, för att ta reda på mer om Gapminder och vad de ska göra på Skolforum.

Vad är målet med Gapminder?
- Målet är att ge så många som möjligt en faktabaserad verklighet. Gapminder erbjuder verktyg, ramverk och fortbildning för att människor själva ska kunna ta del av statistik och fakta. 

Vad tänker ni fokusera på på Skolforum? 
- Genom en föreläsning vill jag och min kollega Mikael Arevius skapa ett större intresse för statistik och visa på hur man kan lära ut en mer faktabaserad världsbild. Jag är övertygad om att lärarna redan är intresserade av att ge en världsbild baserad på fakta och utveckla elevernas kritiska tänkande. Det vi vill trycka på är att Gapminder har verktyg och hjälpmedel som underlättar detta arbete, de är dessutom helt gratis att använda. 

Varför är det viktigt att ändra människors (miss)uppfattningar?
- Det är viktigt att vi känner till världen omkring oss för att vi ska kunna fatta beslut på ett korrekt sätt. Eftersom vi idag jobbar och verkar i en global miljö kan vi inte endast basera våra beslut på egna erfarenheter och det som känns rätt. Vår egen erfarenhet räcker inte till för att vi ska förstå hur komplex världen är. För att förstå det och för att kunna se trender måste vi ta del av fakta och data. 

Hur kan man konkret hjälpas åt med att ändra folks (miss)uppfattningar?

- För det första måste man bli medveten om att man har en inkorrekt bild av världen för att sedan kunna ersätta den med fakta och ny kunskap. Vi vill visa på att statistik kan vara kul och använder olika verktyg för att göra detta. 

Hur kan Skolforum hjälpa till att öka folks medvetande om den verkliga världen?
- Under Skolforum kommer vi kunna samla in vanliga missförstånd och sedan jämföra detta med andra missuppfattningar från andra plaster vi har besökt. Vi kommer då också kunna visa på hur viktigt det är med en korrekt världsbild. 

Hur skulle skolvärlden kunna hjälpa Gapminder uppnå sitt mål?
- För att uppnå våra mål måste skolvärlden börjar undervisa med en uppdaterad världsbild och vara ännu mer medvetna om den. Det räcker inte bara med källkritik utan man måste också tillföra en självkritik. Exempelvis, varför väljer jag att läsa just denna artikel eller varför delar jag detta i mina sociala medier. Ofta så letar vi efter fakta som styrker det vi redan tror på. Därför måste vi upplysa elever om hur man ska gå tillväga för att ta reda på korrekt fakta och inte falla för dramatiken. 

Vilken är det vanligaste missuppfattningen, om världen, i Sverige idag?
- En av de vanligaste missuppfattningarna är att antalet döda i naturkatastrofer ökar. Men bara för att vi kan läsa mer om det i medier betyder det inte att det faktiskt har skett en ökning. Statistiken visar att den faktiskt har minskat, vilket mycket beror på att vi i många länder har byggt samhällen som är bättre skyddade mot naturkatastrofer. 

Nedan kan du ta del av fyra frågor som representerar och sammanfattar några viktiga trender i världen idag. Klicka på länken för att ta del av frågorna. Hur många rätt får du?

Vill du veta mer om Gapminders arbete kan du besöka deras hemsida eller gå på föreläsningen under Skolforum måndagen den 29 oktober 10:50-11:40.