Vinnare Läkan och Lärkungen

Vinnarna av Lärkan och Lärkungen

Under Skolforum delades priserna Lärkan och Lärkungen ut. Anna Ekström var på plats för att prisa vinnarna.

Årets debutantpris Lärkungen tilldelas Katja Roselli. Katja tilldelades priset för sitt läromedel i spanska för åk 6-9, Dos semanas en julio, med motiveringen: 

"Vardagsnära teman, meningsfull kommunikation och igenkänning är nyckelbegrepp genom hela bokserien, som vill tillföra lite hjärta och smärta i språkundervisningen." 

Katja säger: "Jag är otroligt stolt för priset och glad att det är fler som vill modernisera spanskan som ämne" 

Årets Lärkanpris i kategori Förskola tilldelas Linda Palm.

"Linda Palm utgår i sitt författarskap från att med skönlitteratur som utgångspunkt ge barn och pedagoger möjlighet till diskussion och och fortsatt lärande både inom värdegrun och matematik. hennes böcker är viktiga verktyg för förskolepedagoger i arbetet med att stimulera barnens tänkande, agerande och samspel med varandra" 

Årets Lärkanpris i kategori Lågstadium tilldelas Cecilia Augutis.

”Cecilia Augutis har framgångsrikt skrivit läromedel i engelska för flera stadier. Med stor metodisk och didaktisk kunskap har hon format spännande och innovativa läromedel. De böcker hon är författare till har fått eleverna att lyckas och känna glädje i lärandet.”


Årets Lärkanpris i kategori Mellanstadium tilldelas Eva Ingelsten och Lillemor Pollack.

”Eva Ingelsten och Lillemor Pollack är författare till nyskapande läromedel i läs- och skrivundervisning. Utifrån sina gedigna kunskaper inom litteratur för barn och unga har de handplockat texter från såväl klassiker som modern skönlitteratur.Dessa texter har skapat nyfikenhet och motivation som gjort atteleverna fått lust att arbeta vidare med språket.”


Årets Lärkanpris i kategori Högstadium tilldelas Urs Göbel, Monica Gustafsson-Christensson och Hans Sölch.

”Dessa tre författare har skrivit fler framgångsrika läromedelsserier i tyska präglade på nytänkande och baserade på vetenskaplig grund. Ledstjärnan har alltid varit att ge eleverna en klar och säker progression i den språkliga utvecklingen för att de ska tillägna sig ett eget aktivt språk.”


Årets Lärkanpris i kategori Gymnasium tilldelas Fredrik Harstad.

”Fredrik Harstad är upphovsman till en lång rad läromedel i svenska, svenska som andraspråk och svenska för invandrare, läromedel som utmärks av pedagogisk tydlighet och respekt för varje lärande individ.”


Årets Lärkanpris i kategori Universitet/Högskola tilldelas Thomas Johansson.

”Thomas Johansson har sedan 1990-talet författat en lång rad inflytelserika läromedel inom brett fält som sträcker sig från psykologi till sociologi. Utmärkande för Thomas författarskap är att väcka läsarens nyfikenhet och kreativitet och viljan till kritiskt och självständigt tänkande. Han har också konsekvent diskuterat och analyserat genus- och mångfaldsaspekter av olika fenomen.”

 

Stort grattis till alla vinnare!