Programmet 2016 - Likvärdig med mångfald

Vi väljer att kalla 2016 års Skolforum för Likvärdig med mångfald. Vi vill påstå att det är en ekvation som måste gå ihop! Situationen i omvärlden påverkar det svenska samhället och därmed den svenska skolan. Samtidigt finns det flera aspekter av undervisningen och dess förutsättningar som alltid kan utvecklas. Och undervisningen är ju det centrala i skolan!

Programmet är uppbyggt kring fyra teman: Undervisningen, Samtiden, Lärmiljöerna och Människan.

Undervisningen
Undervisningen är själva kärnan i skolan. Här har vi samlat frågor som är centrala för att utveckla kvaliteten i undervisningen och många lärare, skolledare och forskare ger sina tips. Här ryms frågor som bedömning, läsning, källkritik, ledarskapet, läromedel, nyanlända och digitalisering.

Samtiden
Ingen skola är en ö. Vår samtid påverkar både själva undervisningen och förutsättningarna att bedriva den. Här har vi valt frågor som vi ser som extra viktiga just nu. Här ryms frågor som nyanlända, normkritik, mångkultur, yttrandefrihet och främlingsfientlighet.

Lärmiljöerna
Det fysiska rummet, tekniken och hur vi samarbetar påverkar undervisningens förutsättningar. Här lyfter vi frågor kring hur man med enkla medel kan skapa nya möjligheter. Här erbjuder vi till exempel ett LärmiljöLab där man kan se hur olika miljöer ger olika förutsättningar.

Människan
Hur vi mår – både lärare, skolledare och elever – påverkar möjligheterna till bra undervisning. Här lyfter vi några saker att tänka på och visar på stöd som finns, till exempel hur man hantera stress, mindfulness, hur arbeta med sin egen och sina elevers motivation och förväntningar samt hur elevhälsan kan arbeta. Vi avslutar dagarna med ett mingel och en talkshow – för lustens skull!

Några frågor ser vi som särskilt viktiga och de återkommer i flera teman. Det handlar om nyanlända elevers lärande och integrering, skolans digitalisering och hur skolan bättre kan ta till sig skolforskning.

Det pedagogiska samtalet ständigt i fokus
Genom att tala med varandra och vara nyfiken på hur andra ser på saken utvecklas vi. Genom det pedagogiska samtalet tar professionen sin del av ansvaret för sin egen och undervisningens utveckling. Skolforum fortsätter arbetet med att hitta former för det givande pedagogiska samtalet.

Skolledarprogrammet
För skolledare erbjuder vi båda dagarna ett program riktat just till er med fokus på det pedagogiska och mångkulturella ledarskapet och hur man kan arbeta med motivation. Läs mer här!

Förhandsboka plats
Nu kan du köpa biljett till Skolforum och förhandsboka plats till programmet. Läs mer om biljettpriser med mera här

Svensk skola kommer alltid att ha utmaningar att hantera – därför behövs en nationell mötesplats som Skolforum.

När lärare och skolledare möts och inspireras utvecklas skolan!