Vilka kommer till Skolforum och vad tycker de?

Skolforum är som en miniatyr av Skol-Sverige. Fördelningen av våra besökare ser ut ungefär på samma sätt som hur det ser ut på landets skolor – både vad gäller vem som är deras arbetsgivare (friskola eller kommunal huvudman) och i vilka årskurser och i vilka ämnen de undervisar.

Besökarna arbetar främst inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, särskola, sfi, vuxenutbildning, bibliotek, specialpedagogik och skolledning, fördelat enligt följande på 2015 års Skolforum:

Lärare i förskola 6%, lärare FK-6 27%, lärare 7-9 15%, lärare i fritidshem 6%, lärare i gymnasium 13%, lärare i vux/sfi 4%, lärare i högskola/universitet 0,5%.

Bibliotikarie 2%, specialpedagog 10%, skolledare/rektor 5%, förvaltningschef 0,5%, studerande 5%, annat 6%

Skolforum hade 7100 unika besökare år 2015, vilket är en liten ökning jämfört med 2014. Det tillsammans med att vi hade 157 utställare (45 fler utställare jämfört med 2014) visar att det finns all anledning att fortsätta att utveckla Skolforum – vilket vi är i full gång med!

Genom ett ökat samarbetet med några av landets lärarutbildningar och genom satsningen på Skolforum karriär har antalet lärarstudenter ökat – från ca 100 för några år sedan till nästan 600 år 2015. Mötet mellan aktiva lärare och studenter ser vi som viktigt! Jämfört med 2014 ökade antalet lärare i fritidshem, lärare 7-9, gymnasielärare, skolledare/rektor samt studerande. En förklaring kan vara att fler programpunkter var riktade mot de målgrupperna. Jämfört med tidigare år ökande antalet förstagångsbesökare, från ca 30 till ca 40%.

Vilka utställare vill besökarna träffa på Skolforum?
De vill upptäcka nya läromedel – digitala och analoga, ta del av metoder för sin undervisning, testa nya produkter, bläddra i böcker och få idéer som kan hjälpa dem i sitt arbete. De vill träffa de som arbetar med att fylla skolorna med teknik och möbler och annan smart inredning.  De vill träffa myndigheter, arbetsgivare och fackförbunden.  De vill träffa alla de som på olika sätt har information, produkter eller inspiration för att utveckla svensk skola.

Våra besökare fortsätter att utnyttja möjligheten att ta del av programmet, och de tycker att programmet håller hög kvalitet. 88% ansåg t ex att seminarieprogrammet var mycket/huvudsakligen bra.

På Forum för digitala läromedel ansåg över 70% att de lärde sig mer och kunde orientera sig bland de många digitala läromedel som nu erbjuds. 77% av Skolforums besökare anser att helhetsintrycket var mycket bra/bra.

82% av våra utställare anser att resultatet av deras deltagande var mycket bra/bra/tillfredsställande. 95% av utställarna tycker att deras helhetsintryck av Skolforum 2015 är mycket bra / bra / /tillfredsställande. De flesta utställare anser att kvaliteten på besökarna är bra (90% ger 3-6 på en sexgradig skala). Ca 15% anser att det borde vara fler besökare (de har svarat 1-2 på en sexgradig skala).