Workshop

Smart Lärmiljö – Vad påverkar vår lärmiljö och hur kan man påverka den själv?

Under årets Skolforum kommer det bli mer fokus på aktiviteter. En ny aktivitetsyta kommer att finnas med syftet att erbjuda en mindre scen för olika programpunkter men också en plats för framförallt workshops, föreläsningar och frågesporter om en genomtänkt lärmiljö.

Huvudsyftet med aktivitetsytan Smart Lärmiljö är att ge Skolforums besökare – främst lärare men även skolledare – kunskap om de olika faktorer som påverkar en lärmiljös kvalitet samt ge inspiration om hur lärare kan påverka sina olika lärmiljöer i befintliga skolor. Det kommer att finnas information tillgänglig som bland annat berör saker som påverkar inlärningen så som ljus, ljud, trygghet och tydlighet, checklistor om vad man behöver tänka på samt exempel på olika lärsituationer som behöver kunna erbjudas i skolan. 

Följande företag kommer att vara aktiva på ytan:
Netsmart
Kinnarp
Studentlitteratur
Lekolar
WriteyBoard
Green Furniture Concept

Se hela programmet här »