Skolforum 2017

Skolans största mötesplats utvecklas vidare!


Skolforum har i drygt 20 år varit en central och framgångsrik mötesplats för lärare och skolledare där inspiration, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling har stått i fokus under vecka 44 varje år.

Förutsättningarna för mötesplatsen och dess målgrupper har under åren förändrats i takt med tiden. De senaste åren har förändringarna dock varit så omfattande att vi nu ser att en större konceptförändring behöver göras.
 
Ägarna till varumärket och mässan ”Skolforum”, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Läromedelsföretagen, har i samråd med arrangören Stockholmsmässan därför beslutat att inte genomföra mässan 2019 och istället inleda diskussioner kring möjligheten att etablera ett helt nytt koncept med fokus på kompetensutveckling för skolvärlden.  
 
Vi vill passa på att tacka alla de utställare, besökare och samarbetspartners som under åren varit bidragande till Skolforums framgång.