Framtidens Lärande

På Framtidens lärande: Skolutveckling, digital innovation och rådslag

Det blir två dagar fyllda av möten mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtal mellan forskare och praktiker kring hur vi tar vara på digitaliseringens möjligheter och steg för steg når bättre resultat - bygger en skola för framtiden.

De två dagarna är ett sammanhängande samtal med fokus på två övergripande teman: 

Ledarskap och kollegialt lärande – professionsutveckling i en digital tidsålder

Möt flera olika perspektiv på hur lärares professionella lärande finner nya former. Sociala medier har blivit en viktig plattform för lärares professionella utveckling. Vad lärare får ut av att delta i dessa grupper och vad det innebär för utvecklingen av lärarprofessionen mer generellt, visar sig i nya forskningsresultat. Andra exempel rör hur lärandet utvecklas systematiskt med lektionsobservationer, med gemensam reflektion och målmedvetet ledarskap. Du möter exempel från Trollhättan, Karlstad, Linköping med flera. På Framtidens lärande samlar vi ihop trådarna. På Framtidens lärande knyter vi samman beprövad erfarenhet och vetenskap. 


Skolutveckling och digitalisering – med nationellt rådslag kring innovation i lärandet

Alla har möjlighet att delta i Rådslaget kring handlingsplanen för skolväsendets digitalisering. Just nu pågår arbetet med en nationell handlingsplan #skolDigiplan som syftar till att lyfta fram olika initiativ och aktiviteter som stöd för huvudmännen att nå målen i den nationella digitaliseringsstrategin. I överenskommelse med regeringen ansvarar SKL för att tillsammans med Skolverket arbeta fram handlingsplanen. På Framtidens lärande har du möjlighet att delta i ett rådslag kring handlingsplanen på plats, diskutera frågor kopplat till målen med digitaliseringsstrategin och komma med förslag på åtgärder.

Hela Framtidens lärandes program hittar du här!