Li Ljungberg

"Vi vill att teknik ska vara det roligaste ämnet i skolan"

Li Ljungberg jobbar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. Teknikföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation där 4000 teknikföretag ingår - det är allt från stora företag som Volvo och Scania till mindre företag. Teknikföretagen jobbar för att det ska vara bra förutsättningar för teknikföretag i Sverige. De jobbar med bland annat gemensamma frågor för branschen så som kompetensförsörjning. Li har varit med och tagit fram en bok som riktar sig mot högstadiet för att få fler unga, och särskilt fler tjejer att bli intresserade av teknik och välja ett teknikrelaterat program på gymnasiet. Under Skolforum kommer Li att föreläsa om just detta ämne, vi ringde därför upp henne för att få veta lite mer.

Årets tema på Skolforum är jämställdhet. Hur ser du på jämställdhet och vad är jämställdhet för dig?
- Sett utifrån det jag jobbar med så är jämställdhet att alla skolor oavsett kommun ska kunna ge en modern teknikundervisning, det ser dessvärre inte ut så idag. Vi vill också  att fler tjejer och personer med olika bakgrunder ska välja teknik. Bland annat få en jämnare könsfördelning inom teknikprogrammen och teknikbranschen. 

Berätta om boken som ni har skrivit.
- Vi har jobbat med skolvärlden i många år och det finns redan mycket bra material om teknik men det finns ett behov av material som beskriver aktuella frågeställningar i samhället idag. Vad kan man jobba med inom teknik, vad är på gång inom branschen och hur ser framtiden ut, till exempel. 

- Boken har en utgångspunkt från samhällets utmaningar, alltså inte hur det har sett ut historiskt utan vad händer just nu.  Vi har kopplat tekniken till dagens samhällsfrågor, allt från sjukvård, transport och hållbarhet till AI och robotar. 

- Vi har med olika förebilder i boken som ska inspirera och förhoppningsvis ge ett större intresse för teknik. Det finns också en lektionsplanering för att man ska kunna bygga lektioner utifrån dagens tekniksamhälle. 

Vad är syftet med boken?
- Vi vill att teknik ska vara det roligaste ämnet i skolan eftersom att nästan allt är teknik idag. Alla stora frågor handlar om teknik. Syftet med boken är att fler unga ska känna sig mer inkluderade i tekniken och se teknik som något kul – ett spännande framtidsval. Vi vill visa på att oavsett om man söker sig till ett renodlat teknikföretag eller inte så krävs teknisk förståelse. 

Hur kan boken göra så att flickor blir mer intresserad av teknik och välja teknikprogrammen?
- Det vi har sett är att tjejer vill jobba med de stora samhällsfrågorna som till exempel hållbarhet. Teknik är ett mycket bra verktyg för just detta. Boken kan ge en bakgrund och en förståelse hur man kan gå tillväga för att använda tekniken till de stora samhällsfrågorna. Om man kan ge en förståelse till hur mycket teknik påverkar samhället kanske man kan få in fler tjejer på teknikprogrammen i gymnasiet.  

Hur kan man generellt öka intresset för teknik bland flickor?
- En sak man kan göra är att lyfta förebilder som kan inspirera och ge en känsla av att vara inkluderad. Matten är väldigt kopplad till teknik och vi har sett att många tjejer saknar självförtroende inom detta ämne. Därför är det jätteviktigt att både matte- och tekniklärare hjälper till att öka självförtroendet. Lärarna är mycket viktiga förebilder. Vi kan också prata om hur tekniken kan förändra samhället – då tror jag att intresset kommer att öka bland tjejer. 

Varför är det viktigt att få en mer jämnt fördelad elevskara på teknikprogrammen?
- De företag som vi på Teknikföretagen representerar lider alla av kompetensbrist, det är en brist i hela landet. Därför behöver vi få in fler personer på teknikprogrammen, inte minst tjejer. Teknikföretag är väldigt innovativa och behöver personal med olika bakgrunder och kön för att fortsätta komma med fler och nya idéer för att utveckla vårt samhälle.

Vad har du för förhoppningar med ditt deltagande på Skolforum?
- Det ska bli väldigt roligt att få träffa lärare och skolledare som man mest har haft kontakt med via mejl. Det ska bli kul att vara på plats fysiskt och ha riktiga möten. Jag hoppas så klart på bra diskussioner om teknik. Vi kommer kunna inspirera varandra under dessa dagar. 

Varför väljer du att föreläsa på Skolforum?
- För att det är en arena där alla är på plats, det ger bra energi. Boken är riktad till högstadielärare därför blir Skolforum ett bra forum att diskutera den. Jag hoppas att många som vill vara med och förändra kommer att vara där så att vi kan få bra diskussioner kring boken. 

Vilken roll kan Skolforum ha i arbetet för ett mer jämställt teknikprogram?
- Det är en bra mötesplats för att diskutera detta ämne. I skolvärlden har många fullt upp därför blir Skolforum ett bra ställe att ha reflektioner, bra samtal och byta erfarenheter. 

När kommer boken ut?
- Boken är i tryck just nu, så den kommer att vara klar precis innan Skolforum. Jag kommer att ha med den för de som är nyfikna. 

Li kommer att föreläsa tillsammans med Ulrika Sultan den 30 oktober 09:00-09:30 på Södra Scenen.