Föreläsning

Nu finns hela programmet för Framtidens Lärande tillgängligt

Programmet för Framtidens Lärande kommer att ha två huvudteman: skolutveckling och digitalisering samt ledarskap och kollegialt lärande. Föreläsningar och workshops kommer att hållas inom dessa ämnen på Skolforum den 29-30 oktober.

Du kommer bland annat att kunna delta i rådslaget om den nationella handlingsplanen kring skolväsendets digitalisering, lärare på sociala medier, öppna klassrumsdörrar för bättre undervisning och hur framtidens rektorsutbildningar ska se ut.

Se hela programmet här!