Finalister Guldäpplet

Här är årets finalister i Guldäpplet

Under Bokmässan i Göteborg presenterades de tre finalister som har blivit utsedda till årets lärarpriset Guldäpplet.

Utav cirka hundra nominerade har tre lärare nu valts ut till finalister. Alla tre är utbildade speciallärare och arbetar för att digitaliseringen ska ge alla elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas. 

De tre finalisterna är: 

Anna Bergström: speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling samt förstelärare. 

"För att hon med stor förmåga och entusiasm realiserar styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav med hjälp av IT, i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar när det gäller att ha ett inkluderande förhållningssätt för optimal inlärning. Med hjälp av IT och programmering har Anna, både i svenska och slöjd, omsatt läroplanens intentioner för hur elever med hjälp av programmering utvecklar färdigheter i både problemlösning och kommunikation."

 

Daniel Nilsson: speciallärare med inriktning matematik och förstelärare. 

"För att han på ett exemplariskt sätt tagit användning av den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling, oavsett om det är elever som av olika anledningar befinner sig i svårigheter med matematiken, eller elever som befinner sig på en avancerad nivå. På ett nytänkande sätt kombinerar han arbetet i klassrummet med digitala ytor för stöd och undervisning, som till exempel räknestuga på Facebook."

 

Marie Glawe: speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling samt förstelärare. 

"För att hon tillsammans med sina elever ständigt utvecklar undervisningen och använder digital teknik på ett innovativt sätt för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper. Med hjälp av digitaliseringen tar Maria in omvärlden i klassrummet på ett naturligt sätt. Genom olika samarbetsprojekt inom och utanför skolans väggar lär sig eleverna att utforska världen utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samarbeta med såväl varandra som med olika aktörer utanför skolan för att skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling."

 

Vinnaren kommer att utses under Skolforum den 29 oktober 11:00 på Södra Scen.