Jan Håkansson och Matilda Wiklund

Att leda digitalisering och utveckling i skola och klassrum

Skolutveckling är att steg för steg arbeta för bättre resultat baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Och peka på vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer – från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare. Hur drar vi i Sverige nytta av de erfarenheterna.

På Framtidens lärande medverkar två forskare med perspektiv på digitalisering och skolutveckling, Jan Håkansson, docent på Linnéuniversitet, som forskat kring god systematisk skolutveckling. Han har bland annat gått igenom det internationella forskningsläget och ger på Framtidens lärande en genomgång av forskningsläget. 

Matilda Wiklund, lektor på Stockholms universitet, bidrar med frågorna kring hur digitaliseringen kan genomföras på ett framgångsrikt sätt med exempel från en studie baserat på fem skolor runt om i landet. I en digitaliserad skola måste skolhuvudmän och skolledare besitta digital kompetens.  Vilka kunskaper och insikter handlar det om? Och vilket ansvar vilar på lärarna och andra aktörer? 

Hela Framtidens lärandes program hittar du här!