Anette Novak Anna-Lena Ahlström/ Statens medieråd

Anette Novak om medieborgare, unga och demokratin

Regeringen har i utsett Anette Novak till ny direktör och chef för Statens medieråd. Anette kommer att föreläsa under Skolforum.

Statens medieråd har i uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare. Statens medieråd beslutar också om åldersgränser för film.

Anette tillträdde i rollen den 4 oktober i år. Hon kommer under Skolforum att föreläsa om digitala mediernas möjligheter och utmaningar samt uppdraget att stärka medie- och informationskunnigheten bland unga.

Lyssna på Anettes föreläsning tisdagen den 30 oktober 13:00 - 13:20 på Södra scenen.