Anmälda utställare 2018

Utställare 2018, per den 10 april  
Aktiv skola  
Barnombudsmannen
Bonnier Education AB
Brottsoffermyndigheten
Eduklips AB  
Geveram; AB
Inicio  
Kinnarps Sverige Försäljning AB
Kriminalvården
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Min trygghet
Natur & Kultur
Novellix
Only For Heroes AB
Phonak  
Promas AB
Reggio Emilia Institutet  
Sagitta Pedagog AB
Teskedsorden
Uppsala Universitet, EDU Uppdrag
WriteyBoard Europe AB