Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressmeddelande

Utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolforum

Nästa vecka öppnar Skolforum, Nordens största mötesplats för lärare och skolledare. Skolforum bjuder på två dagar med inspirerande seminarier och föredrag för alla som arbetar inom skolvärlden. Nu är det klart att utbildningsminister Gustav Fridolin kommer till öppningsdagen av Skolforum.

Under två dagar kommer alla yrkesverksamma inom skolan att kunna ta del av intressanta seminarier, workshops och diskussioner. På måndagen den 27 oktober kommer Gustav Fridolin att tala om planerna för den svenska skolan de kommande fyra åren.

I övrigt är det stort fokus på digitalt lärande, betydelsen av läsförståelse, betyg och bedömning yrkesetiska frågor. En av Skolforums föredragshållare är Maaike Hajer, språkforskare från Holland som håller föredraget ”Läraren, eleven och språket” där hon lyfter fram språket som ett redskap för lärande och betydelsen av integrerad språkutveckling. Johan Wendt, grundare av Mattecentrum (som ger gratis mattehjälp till närmare 200 000 elever) berättar om hur han ser på möjligheterna att förändra den svenska skolan. Anne Bamford professor på London University of Arts pratar om hur kultur och kreativitet kan vara nyckeln till en framgångsrik skola. Läraren, föreläsaren och skolutvecklaren Magnus Blixt talar om vad som motiverar lärare att utveckla skolan.

Dessutom kommer flera betydande personer som arbetar med skolutveckling att finnas på plats för att dela med sig av sina idéer och erfarenheter:

-Andreas Schleicher, Pisa-ansvarig på OECD. ”Vad säger egentligen Pisa-undersökningen om Sveriges skola?”
-Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, presenterar åtgärder för att minska skillnaderna mellan svenska skolor
-Karin Nygårds, grundskolelärare som arbetat framgångsrikt med datakodning i undervisningen
-Patricia Diaz, lärare som arbetar med digitala verktyg i språkundervisningen
-Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet presenterar tillsammans med Gunilla Eldh, medicinjournalist och sociologistuderande, ett tvärvetenskapligt synsätt på barns lärande
-Marie Lindvall-Wahlberg, biträdande verksamhetschef för förskolan i Botkyrka kommun, pratar om att ställa frågor till barn i stället för att ge svar
-Susanne Kjällander, fil dr i didaktik, lyfter fram läsplattans möjligheter i förskolan
-Anders Härdevik, skolutvecklare, debattör och författare, pratar om vägen ut ur Skolkrisen
-Per Kornhall, författare och debattör, pratar om lärarrollen idag och hur vi kan skapa en skola där alla når målen
-Eva Björklund, matematiklärare, läromedelsförfattare och apputvecklare, visar hur appar kan vara ett bra hjälpmedel i matematikundervisningen
-Christina Olin-Scheller, fil.dr. i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete pratar om barns läsande och skrivande med utgångspunkt i ett föränderligt medielandskap

På öppningsdagen den 27 oktober kommer lärarpriset Guldäpplet att delas ut till 2014 års vinnare. Prisutdelare är Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Ett hundratal lärare är nominerade till Guldäpplet i år. Från och med i år har SLFF även instiftat ett Läromedelsförfattarpris, som fått namnet LÄRKAN. Priset ska avse ett läromedel med bra kvalitet och bra pedagogiska och didaktiska egenskaper och väl fungerande i undervisningssammanhang. Priset kommer att delas ut av Gustav Fridolin.

För mer information besök skolforum.se eller kontakta:


Magnus Anclair, projektchef 070 – 209 48 76 magnus.anclair@stockholmsmassan.se

Catarina Oscarsson, pressansvarig, 08 – 749 43 66 catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och skolutveckling. Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel. Skolforum pågår 27-28 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Bilder

  • Sören Andersson