Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Förskolan i fokus Lena Granefelt

Tema 2017: Ge alla samma chans - för en likvärdig skola

Nu är huvudtemat för årets program satt: ”Ge alla samma chans - för en likvärdig skola”. De första föreläsarna är nu också bokade och programgruppen jobbar intensivt med den stora bruttolistan med ämnen och föreläsare som finns. Vi kan konstatera att intresset för att föreläsa på Skolforum aldrig har varit större.

Programgruppen består av representanter från Skolforums huvudmän, d.v.s. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Stockholmsmässan. Ambitionen är att Skolforum ska erbjuda högkvalitativ fortbildning och kompetensutveckling för lärare, pedagoger och skolledare på ett kostnadseffektivt sätt.