Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Bygg och planera för likvärdiga lärmiljöer

Skapa nya möjligheter med enkla medel. Det fysiska rummet, tekniken och hur vi samarbetar påverkar undervisningens förutsättningar.

Frida Pålsson Brismar, skolhusplanerare, är en av deltagarna i samtalet på Lärmiljöscenen mellan 13 och 16.30. Hon presenterar nya modeller och vägval för att skapa inkluderande och likvärdiga lärmiljöer på vetenskaplig grund. Den fysiska lärmiljön kan stödja alla elevers välbefinnande och utveckling. Det fysiska rummet, tekniken och hur vi samarbetar påverkar undervisningens förutsättningar. På Skolforum får du veta mer om hur man med enkla medel kan skapa nya möjligheter.

Programmet löper både under den 30 och den 31 oktober. Magnus Anclair från Forum Bygga Skola och Anna Swärd från Specialpedagogiska skolmyndigheten är några av de andra deltagarna.  Dessutom deltar Ante Runnquist, Change and Learning Manager på Codesign, Mikael Parknäs, Rektor för Kvibergsskolan – skolan som ännu inte finns och Katrine Bagnkop, Rektor på Privatskolan i Jerup, Danmark.

Köp biljett här »